Open brief aan Minister van Justitie en Veiligheid

Op basis van de “Kamerbrief over verbeterd stelsel afhandeling beroepsziekten en dienstongevallen politie” d.d. 23 april 2020 van de Minister van Justitie en Veiligheid, de motie van Helder (PVV) d.d. 1 december 2020 en de daarop volgende “Kamerbrief over stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie” d.d. 18 december 2020, heeft Paul Knörr, een voormalig diender van Politie eenheid Den Haag, een open brief opgesteld welke hij per email beschikbaar zal stellen aan de voorzitter, fractievoorzitters en kamerleden van de Tweede Kamer. Hij heeft daarnaast verzocht deze open brief via onze website publiekelijk beschikbaar te stellen. Uiteraard geven wij hem deze mogelijkheid omdat ook wij willen dat de houding en/ of handelswijze van de Minister van Justitie en Veiligheid dan wel de Nationale Politie in positieve zin zal veranderen.

Wil jij ook je verhaal online beschikbaar stellen? Neem dan contact met ons op via het contact formulier. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij zeer hoge uitzondering geplaatst.

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

OVERZICHT EMAIL ADRESSEN LEDEN TWEEDE KAMER

Wob verzoek Risico Inventarisatie onderzoek

Dit keer een bericht waarmee wij ons expliciet willen richten tot (voormalig) dienders van de Nationale Politie. Indien je getroffen bent door de erkende beroepsziekte PTSS bestaat de kans dat je de Nationale Politie aansprakelijk wilt gaan stellen voor de geleden en/ of nog te lijden schade. Het kan uiteraard handig zijn als jij dan vooraf kan aantonen, dan wel inventariseren, hoe het was gesteld met de zorg en nazorg binnen het basisteam of de eenheid waar je werkzaam was. Binnen de Nationale Politie worden incidenteel Risico Inventarisatie onderzoeken uitgevoerd.

Wil jij alles weten over het laatst uitgevoerde Risico Inventarisatie onderzoek binnen het basisteam of de eenheid waar jij werkzaam was? Download dan het concept Wob verzoek en pas deze aan naar je eigen situatie. Stuur dit Wob verzoek vervolgens per post naar de betreffende eenheid, bij voorkeur aangetekend want dan is de kans op vermissing van het Wob verzoek veel kleiner. Het adres waar het Wob verzoek aan geadresseerd moet worden is te vinden op deze pagina.

Algemeen overleg Tweede Kamer (15/10/2020)

Op 15 oktober 2020 tussen 15:00 uur en 18:00 uur is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Op de agenda staat o.a. “Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen”. Omdat dit agendapunt voor velen van ons een belangrijk onderwerp is en dit de nodige aandacht verdiend willen wij vragen om massaal aanwezig te zijn om op die manier te laten zien dat het tot op heden nog steeds een serieus probleem is! Je hoeft je niet vooraf aan te melden bij “Blauw in het Nauw”, wij zouden het wel leuk vinden om een bericht te ontvangen of je aanwezig bent of niet, dit kan door een mail te sturen via het contactformulier.

Covid19 Update – Belangrijke mededeling
In het kader van Covid19 zijn er enkele voorwaarden van het bezoek aan de Tweede Kamer. Men dient zich vooraf aan te melden via de website van de Tweede Kamer. Indien er teveel aanmeldingen zijn zal er een extra ruimte worden ingericht om het algemeen overleg te volgen via een beeldscherm. Het neemt niet weg, mocht men daar plaats moeten nemen, dat de aanwezigheid wel gezien zal worden. Je kunt je aanmelden op deze pagina, kies bij bezoeklocatie voor “Algemene toegang“.

Let op; het noodzakelijk om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en het advies is om tijdig aanwezig te zijn i.v.m. de beveiligingscontrole en Covid19 maatregelen!

DETAILS IN HET KORT
Adres: Lange Poten 4, Den Haag
Tijdsduur: 15:00 uur – 18:00 uur
Zaal: Thorbeckezaal

Probeer wanneer mogelijk aanwezig te zijn, dit is van groot belang. Ook collega’s die momenteel nog in dienst zijn van de Nationale Politie worden opgeroepen om aanwezig te zijn. Wellicht is het nu nog een “ver van je bed show” maar je zal er maar mee te maken krijgen…. en je steunt op deze wijze de collega’s die helaas op dit moment wel te maken hebben met deze lastige en onverdraagzame situatie!

Tussentijds bericht “Blauw in het Nauw”

Op dit moment zijn wij druk bezig om de beweging “Blauw in het Nauw” vorm te geven. De aankomende week hopen wij het één en andere aan de achterban te kunnen mededelen. Wel zal vandaag of morgen een mail verzonden worden naar de personen die zich hebben aangemeld op de nieuwsbrief met meer informatie omtrent een activiteit die voor 19 december 2019 op de agenda staat. Het is aan de late kant maar wij hopen dat er personen zijn die hierbij aanwezig willen en kunnen zijn. Het zal plaatsvinden in Den Haag. Ben je nog niet aangemeld op de nieuwsbrief? Meld je dan nu alsnog aan!

Problemen met het Twitter account

Op dit moment is nagenoeg alles actief! De website draait, je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt je aanmelden op onze pagina op Facebook en ook bijna op Twitter! Twitter heeft het account binnen enkele minuten geblokkeerd wegens “ongebruikelijke activiteiten”. Oké, wellicht is dit een ongebruikelijke activiteit maar toch willen we Twitter erbij hebben. Wij hebben inmiddels contact opgenomen met Twitter om deze blokkade ongedaan te maken. Wij wachten nog op verdere afwikkeling van deze case! Het advies is om in ieder geval Twitter in de gaten te houden want hij zal binnen enkele dagen weer actief moeten zijn!