Open brief aan Minister van Justitie en Veiligheid

Op basis van de “Kamerbrief over verbeterd stelsel afhandeling beroepsziekten en dienstongevallen politie” d.d. 23 april 2020 van de Minister van Justitie en Veiligheid, de motie van Helder (PVV) d.d. 1 december 2020 en de daarop volgende “Kamerbrief over stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie” d.d. 18 december 2020, heeft Paul Knörr, een voormalig diender van Politie eenheid Den Haag, een open brief opgesteld welke hij per email beschikbaar zal stellen aan de voorzitter, fractievoorzitters en kamerleden van de Tweede Kamer. Hij heeft daarnaast verzocht deze open brief via onze website publiekelijk beschikbaar te stellen. Uiteraard geven wij hem deze mogelijkheid omdat ook wij willen dat de houding en/ of handelswijze van de Minister van Justitie en Veiligheid dan wel de Nationale Politie in positieve zin zal veranderen.

Wil jij ook je verhaal online beschikbaar stellen? Neem dan contact met ons op via het contact formulier. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij zeer hoge uitzondering geplaatst.

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

OVERZICHT EMAIL ADRESSEN LEDEN TWEEDE KAMER